Účtovníctvo123.sk

Účtovníctvo mzdy a personalistika...

Cenník mzdy a personalistika

Paušály

Paušál pre mzdy a personalistiku obsahuje :

  1. spracovanie miezd
  2. evidencia miezd
  3. mesačné výkazy do sociálnej poisťovni  /SP/ , zdravotných poisľovní  /ZP/ a daňový úrad
  4. spracovanie príkazov na úhradu miezd , odvodov a daní

*Cena je stanovená po dohode s klientom a obsahuje celkový balík ponúkaných služieb.

+ poradenstvo v cene

Výšku ceny ovplyvňuje:

  • Súčinnosť s klientom

  • Zber účtovných dokladov

  • Možnosť spracovávania účtovných dokladov v sídle klienta

  • Osobné odovzdávanie dokladov

  • Ost. požiadavky klienta na výkon prác

         uctovanie

Fixné ceny účtovníctva, mzdy a personalistika

Zamestnanec na pracovnú zmluvu :
Jednotka Cena v EUR / mesiac
1 až 10 zamestnancov 7,00
11 až 20 zamestnancov 6,50
21 a viac zamestnancov 6,00

 

Zamestnanec na dohodu
Jednotka Cena v EUR / mesiac
1 až 10 zamestnancov 5,00
11 až 20 zamestnancov 4,50
21 a viac zamestnancov 4,00

 

Mimoevidenčný stav zamestnanca (materská dovolenka)
Jednotka Cena v EUR / mesiac
1 a viac  zamestnancov 1,00

 

Cenník ostatných služieb:
Popis  služby Jednotka Cena v EUR
Vyhotovenie pracovnej zmluvy 1 pracovník 7,00
Vyhotovenie dohody 1 pracovník 3,00
Prihláška a odhláška  SP a ZP 1 pracovník 3,00
Ročné zúčtovanie dane z príjmu 1 pracovník 10,00
Vyhotovenie hlásenia pre daňový úrad 1 výkaz 7,00
Vyúčtovanie pracovnej cesty - tuzemsko 1 kus 5,20
Vyúčtovanie pracovnej cesty - zahraničie 1 kus 7,50
Vystavenie potvdrenia pre zamestnanca 1 potvrdenie 1,50
Vyhotovenie dohody o hmotnej zodpovednosti 1 dohoda 3,00